Konsulentvirksomhed

MILJØ & ARBEJDSMILJØ

 

Et grønt miljø på arbejdspladsen

Forureningen skal kortlægges, egenkontrollen køre, affaldet minimeres og sorteres. For at passe på miljøet og naturen stiller miljømyndighederne krav til virksomheder

om at dokumentere deres miljøpåvirkning og udledning af forurenende stoffer.

Vi har et indgående kendskab til miljølovgivningen og mange års erfaring med at dokumentere og rådgive virksomheder om det eksterne miljø.

Vi tager udgangspunkt i en grundig gennemgang af virksomhedens eksisterende forhold, hvorefter vi foreslår konkrete tiltag, som kan minimere eller helt fjerne udledningen

af forurening fra virksomheden.

 

Vi tilbyder følgende produkter, der retter sig mod det eksterne miljø:

·        Miljøsagsbehandling

·        Forureningskortlægning

·        Egenkontrol

·        Miljøstyring ISO14001/EMAS

·        Miljølovgivning

·        Grønt regnskab og miljøredegørelse

·        Affaldshåndtering

·        Beredskabsplan

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Arbejdsmiljø og Sikkerhed

Et trygt og sikkert arbejdsmiljø er fundamentet for en god arbejdsdag og for, at medarbejderne trives.

Vi tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov, og således kan vi både løse korterevarende opgaver, og kan indgå i længere forløb og projekter med kortlægning,

tiltag og evaluering.

Vi har alle en faglig uddannelse kombineret med solid erfaring fra daglige rådgivningsbesøg på danske virksomheder og en systematisk efteruddannelse, og I er derfor

garanteret en kompetent rådgivning på et fagligt højt niveau.

 

Vi tilbyder følgende arbejdsmiljø- og sikkerhedsrelaterede ydelser:

Sikkerhedsorganisationen

·        Arbejdspladsvurdering (APV)

·        Sikkerhedsledelse

·        Screening

·        Forberedelse til certificering (OHSAS 18001)

 

Fysisk arbejdsmiljø

·        Arbejdsulykker – forebyggelse og håndtering

·        Maskinsikkerhed

·        Arbejdsmiljø i ny- og ombygninger

·        Indeklima

·        Belysning

·        Støj, akustik og vibrationer

 

Ergonomisk arbejdsmiljø

·        Ergonomi og indretning

·        Løft, træk og skub

·        Personhåndtering

·        Ensidigt gentagende arbejde (EGA)

 

Kemisk arbejdsmiljø

·        Kemi og toksikologi

·        Arbejdspladsbrugsvejledning (APB)

·        Arbejdshygiejniske målinger

·        ATEX – zoneklassificering